państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Grupa kierunków: informatyczne
21 maja 1922 roku Senat Akademii Górniczej powołał pierwszą Radę Wydziału Hutniczego. Wyodrębniono wówczas metalurgię jako kierunek kształcenia i dyscyplinę badawczą. 30 listopada 2005 roku Senat AGH podjął uchwałę zmieniającą dotychczasową nazwę jednostki na Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Strategia Wydziału polega przede wszystkim na dalszym rozszerzaniu profilu dydaktycznego. Aktualny stan organizacyjny Wydziału oparto na katedrach, prowadzących działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w dziedzinach: metalurgia, inżynieria materiałowa i informatyka stosowana.
Polityka Prywatności