Kraków, Polska

Wydział Metali Nieżelaznych

Wydział Metali Nieżelaznych powstał w 1962 roku. Jedyny tego typu w Polsce jest unikatową jednostką naukowo dydaktyczną w skali międzynarodowej Kształci studentów oraz prowadzi badania naukowe dla potrzeb metalurgii i inżynierii materiałowej, przetwórstwa metali nieżelaznych i metaloznawstwa oraz przemysłów pokrewnych. Od początku istnienia Wydział prowadzi bardzo ożywioną współpracę z przemysłem. Strategia jego rozwoju opiera się na aktywności w dwóch zasadniczych kierunkach: kształcenia studentów oraz prowadzenia badań naukowych i związany z nimi rozwój kadry. Podczas studiów na Wydziale Metali Nieżelaznych studenci zapoznają się z najnowszymi technologiami produkcji i przetwarzania metali, stopów i kompozytów, metodami badania i projektowania ich struktury i własności przy użyciu nowoczesnego aparatu analitycznego i doświadczalnego. Absolwent Wydziału potrafi wykorzystać specjalne cechy metali, takie jak: wytrzymałość twardość, plastyczność, przewodnictwo elektryczne i cieplne, nadprzewodnictwo, własności magnetyczne, pamięć kształtu i wiele innych. Wydział przygotowuje do pracy nie tylko w zakładach metalurgicznych i przetwórczych przemysłu metali nieżelaznych. Szeroki zakres wiedzy jaki absolwenci Wydziału uzyskują w czasie studiów pozwala im podjąć pracę (zależnie od ukończonego kierunku i specjalności ) również w zakładach przemysłu metalowego, maszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego, stoczniowego, w przemyśle kablowym, materiałów dla energetyki, elektrotechniki, telekomunikacji i medycyny, w przemyśle wyrobów z metali szlachetnych, w mennicy państwowej, w dowolnym zakładzie przemysłowym posiadającym wydziały obróbki plastycznej i cieplnej, badań własności i kontroli jakości.
Polityka Prywatności