Kraków, Polska

Wydział Zarządzania

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Wydział Zarządzania AGH jest jednym z najstarszych wydziałów kształcących na kierunku Zarządzanie na uczelniach technicznych. Początki działalności Wydziału sięgają okresu przed II wojną światową, kiedy to nauki związane z zarządzaniem i organizacją były wykładane na różnych wydziałach Akademii. Przełomowym momentem w działalności jednostki był rok 1974, kiedy Wydział został wyodrębniony w strukturze organizacyjnej AGH. W 1979 roku otrzymał on do dyspozycji budynek znajdujący się przy ul. Gramatyka 10. Od tego czasu jednostka rozwija swoją działalność w sferze dydaktycznej, naukowo-badawczej, a także doradztwa dla różnych sektorów gospodarki. W ciągu ostatnich kilkunastu lat Wydział udowodnił, że jest zdolny nadążyć za tendencjami pojawiającymi się w jego otoczeniu i włączyć się aktywnie w procesy transformacji systemowej zarówno w obszarze dydaktyki, działalności naukowo-badawczej, jak i współpracy z gospodarką. Współpraca Wydziału Zarządzania z zagranicą jest nastawiona na wymianę studentów, wymianę wykładowców oraz na realizację wspólnych tematów badawczych. W przeszłości współpraca ta odegrała dużą rolę w restrukturyzacji Wydziału, a także w unowocześnieniu programu studiów i treści przedmiotów oferowanych studentom. Dobre efekty uzyskano także w zakresie kształcenia studentów Wydziału za granicą. Już od kilku lat kilkudziesięciu studentów Wydziału ma corocznie możliwość uzyskania semestralnych lub rocznych stypendiów zagranicznych. Od 2007 roku na Wydziale Zarządzania prowadzone są całkowicie w języku angielskim studia na specjalności „Logistics Management" na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.
Polityka Prywatności