Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Łódź, Polska

Wydział Chemiczny

Strona www uczelni: www.p.lodz.pl
Wydział Chemiczny jest jednym z trzech najstarszych wydziałów Politechniki Łódzkiej. Powstał w 1945 roku i od tej pory znany jest w Polsce i na świecie jako silny ośrodek badawczy o poważnych osiągnięciach naukowo-dydaktycznych.

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
Instytut Chemii Organicznej
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Katedra Fizyki MolekularnejAktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polityka Prywatności