Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Łódź, Polska

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Strona www uczelni: www.p.lodz.pl
W styczniu 1973 roku profesor Władysław Pełczewski wystąpił z inicjatywą istotnego rozszerzenia oferty edukacyjnej Politechniki Łódzkiej. Wkrótce w ramach kierunku Podstawowe Problemy Techniki zainicjowano specjalizacje Fizyka Techniczna (w 1974 roku) i Matematyka Stosowana (w 1975 roku). Wreszcie w 1976 roku powstał Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (FTiMS) w wyniku połączenia dwóch instytutów międzywydziałowych: Instytutu Fizyki (kierowanego przez prof. Jana Karniewicza) i Instytutu Matematyki (kierowanego przez prof. Izydora Dziubińskiego).

Pierwszym Dziekanem Wydziału został prof. Jan Karniewicz.

W 1980 roku Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej został podniesiony do rangi Instytutu Informatyki i włączony do Wydziału FTiMS. Dyrektorem Instytutu został prof. Edward Kącki.

W 1988 roku z Instytutu Informatyki został wydzielony Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych (SZSK) pod kierunkiem docenta Romana Małeckiego. Oprócz zadań naukowo-dydaktycznych, SZSK kierował komputeryzacją uczelni oraz wykonywał usługi i ekspertyzy z zakresu sieci komputerowych. Z jego inicjatywy i przy jego pomocy powołano Centrum Komputerowe PŁ.

Od 1983 roku zakres specjalności prowadzonych przez Wydział został wzbogacony o Informatykę, która stała się samodzielnym kierunkiem studiów w 1994 roku. Jednocześnie nazwa Wydziału została zmieniona na Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTIMS).

Od 2000 roku wprowadzono na Wydziale FTIMS dwustopniowy system kształcenia zgodny z zasadami panującymi w krajach Unii Europejskiej, w oparciu o system punktowy ECTS i z możliwością transferu do wybranych uczelni europejskich.
W 1995 roku powołano Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej PŁ przy wykorzystaniu sprzętu Instytutu Fizyki i pod kierownictwem dr Leszka Wolfa, długoletniego pracownika tego Instytutu. W ten sposób formę organizacyjną uzyskała wieloletnia działalność naukowa dr Leszka Wolfa (ze współpracownikami z Politechniki Łódzkiej, łódzkiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitala im. M. Kopernika) z pogranicza fizyki laserów i różnych działów medycyny.

Instytut Informatyki
Instytut Matematyki
Instytut FizykiAktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce

Polityka Prywatności