Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Łódź, Polska

Wydział Mechaniczny

Strona www uczelni: www.p.lodz.pl
Wydział Mechaniczny powołany został na mocy dekretu władz państwowych z dnia 24 maja 1945 roku, o utworzeniu Politechniki Łódzkiej. W pierwszym posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego uczestniczyło 16 profesorów przybyłych do Łodzi na wezwanie prof. Bohdana Stefanowskiego - pierwszego rektora Uczelni, oraz inicjatora utworzenia i organizacji Wydziału.

Instytut Inżynierii Materiałowej
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn
Instytut Maszyn Przepływowych
Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Katedra Dynamiki Maszyn
Katedra Technologii Maszyn
Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki
Katedra Technologii Materiałowych i Systemów ProdukcjiAktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce

Polityka Prywatności