Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Łódź, Polska

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.p.lodz.pl
Wydział ten znany przez długi czas jako Wydział Włókienniczy rozpoczął swą działalność w roku akademickim 1947/48, ma więc przeszło 50-letniż tradycję. Był czwartym Wydziałem w kolejności powstawania w Politechnice Łódzkiej. Wydział ten był wynikiem wielkich oczekiwań społeczności Łodzi i okolic. Nazwa Wydziału została zmieniona w 2001 roku, ponieważ pełniej oddaje zarówno profil kształcenia, zainteresowania naukowe, zapotrzebowanie rynku pracy jak i wybiega w przyszłość wytyczając kierunek rozwoju Wydziału.

Katedra Włókien Sztucznych
Katedra Dziewiarstwa
Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
Katedra Mechaniki i Informatyki Technicznej
Katedra Mechaniki Maszyn Włókienniczych
Instytut Architektury TekstyliówAktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce

Polityka Prywatności