Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Grupa kierunków: społeczne
Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej jest jednostką organizacyjną, która organizuje i realizuje działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nauk ekonomiczno-społecznych i humanistycznych na wydziałach Politechniki Warszawskiej oraz prowadzi kierunek studiów Administracja na poziomie licencjackim (od 1 X 1997) i magisterskim (od 1 X 2000 roku). W roku 2005 Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi Administracja w Politechnice Warszawskiej pozytywną ocenę kształcenia na poziomie magisterskim.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
Polityka Prywatności