Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Wydział Elektryczny

Wybierając Wydział Elektryczny, po zakwalifikowaniu na studia, stajesz się studentem prestiżowej jednostki naukowo-dydaktycznej, jaką jest Politechnika Warszawska. Stajesz się członkiem społeczności akademickiej, przed którą stawiane są wysokie wymagania intelektualne. Kierunki studiów Wydział oferuje studia magisterskie dwustopniowe kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera – po studiach I i II stopnia trwających łącznie 5 lat. Po studiach I stopnia trwających 3,5 roku można zakończyć studia z dyplomem inżyniera.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
boks_220.gif
Polityka Prywatności