Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Historia inżynierii chemicznej i procesowej w Politechnice Warszawskiej sięga początku lat 70. XX wieku, kiedy to w wyniku połączenia czterech katedr Wydziału Chemicznego PW utworzony został Instytut Inżynierii Chemicznej. Kilka lat później, 27 października 1973 roku, Instytut Inżynierii Chemicznej (od 1986 roku Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej) uzyskał uprawnienia odrębnego wydziału Politechniki Warszawskiej, zaś 23 października 1991 roku został przekształcony w Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Obecnie WIChiP jako jeden z dwóch w Polsce ma prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej. Podczas ponad 40-letniej działalności Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej wykształcił ok. 1600 absolwentów studiów dziennych, 145 osobom nadał stopień naukowy doktora oraz 46 osobom stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych, przyczyniając się znacznie do rozwoju inżynierii chemicznej w kraju. W klasyfikacji naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonywanej na podstawie oceny wyników działalności naukowo-badawczej wydział posiada najwyższą, pierwszą kategorię. W ostatnich latach pracownicy Wydziału byli wyróżniani licznymi prestiżowymi nagrodami krajowymi i międzynarodowymi.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polityka Prywatności