Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Wydział Mechatroniki

Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Wydział Mechatroniki powstał w 1962 roku, nosił wówczas nazwę Mechaniki Precyzyjnej. Jest wydziałem multidyscyplinarnym, który prowadzi działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nowoczesnych zagadnień technicznych łącząc m.in. automatykę, elektronikę, informatykę, elektrotechnikę, mechanikę, robotykę, optykę, inżynierię biomedyczną. Według definicji przyjętej przez International Federation for the Theory of Machines and Mechanism mechatronika jest "synergiczną kombinacją mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania i systemowego myślenia przy projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych". W skład Wydziału wchodzą trzy samodzielne jednostki organizacyjne: Instytut Automatyki i Robotyki Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydział Mechatroniki prowadzi szeroką współracę z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Jest współorganizatorem międzynarodowych seminariów, konferencji i warsztatów m.in. od 1990 roku organizuje cykliczną międzynarodową konferencję naukową MECHATRONICS.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polityka Prywatności