Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Wydział powstał w roku 1953, jako Wydział Samochodów i Ciągników. Pod koniec 1960 roku zmieniono jego nazwę na Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów a od 1972 roku funkcjonuje, jako Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Specjalnością naukową Wydziału są badania w zakresie wspomaganego komputerowo projektowania maszyn, czynnego i biernego bezpieczeństwa pojazdów, trwałości i niezawodności konstrukcji nośnych maszyn, automatyzacji pracy pojazdów i maszyn, napędów wieloźródłowych (hybrydowych) pojazdów oraz ekologii i ochrony środowiska przed skutkami pracy pojazdów i maszyn budowlanych. Wiele wyników tych badań znalazło swoje zastosowania przemysłowe. Wyniki te oraz stanowiska badawcze zgodnie z praktyką Wydziału są wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Praktykowane jest również uczestnictwo studentów, zwłaszcza wyższych lat studiów, w realizacji programów badawczych. Wydział dysponuje bogatą bazą dydaktyczną. Obejmuje ona 19 przestronnych sal wykładowych o łącznej powierzchni ponad 5000 m2, pracownie komputerowe oraz laboratoria dydaktyczne i badawcze. Prace badawcze i zajęcia studenckie odbywają się w licznych laboratoriach, m.in. mechaniki, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn, materiałów inteligentnych, hydrauliki, wibroakustyki, silników, napędów hybrydowych, samochodów i ciągników, maszyn roboczych, cyfrowego sterowania układami hydraulicznymi, logistyki, komputerowego wspomagania prac inżynierskich i innych. Jednym z najlepiej wyposażonych jest zbudowane w ramach unijnych środków strukturalnych nowoczesne Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych. Do dyspozycji studentów pozostaje 6 dobrze wyposażonych pracowni komputerowych ze 130 stanowiskami wyposażonymi przede wszystkim w oprogramowanie inżynierskie (AutoCad, Mechanical Desktop, Inventor, CATIA, ProEngineer, Unigraphics, SolidEdge, SolidWorks, NASTRAN, ANSYS, Mathcad, EdgeCAM, MatLab i in.), a także programy specjalistyczne, opracowane przez pracowników i studentów Wydziału. Pracownie służą do prowadzenia zajęć przewidzianych w programie studiów oraz umożliwiają indywidualną pracę studentów. Podstawowy system realizacji studiów na Wydziale obejmuje: Studia stacjonarne (dzienne) I stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów II stopnia (magisterskie) – 3 semestry III stopnia (doktoranckie) – 8 semestrów Studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia (inżynierskie) II stopnia (magisterskie uzupełniające) Studenci Wydziału mogą realizować indywidualny program studiów, uczęszczając na zajęcia prowadzone na innych Wydziałach PW, jak również na innych uczelniach. Przykładem może tu być ścisła współpraca z Wydziałem Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mogą również studiować na uczelniach zagranicznych w ramach studenckich programów objętych patronatem Unii Europejskiej. Umożliwiają to podpisane umowy z kilkunastoma uczelniami w Europie, od słonecznej Grecji poprzez Włochy, Hiszpanie, Francję, Wielką Brytanię, Niemcy, Holandię, Danię do ulokowanej na północy Norwegii.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
Polityka Prywatności