Wydziały w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Wydział Transportu

Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
W grudniu 1992 roku uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej, Instytut Transportu przekształcony został w pełnoprawny Wydział Transportu.
Polityka Prywatności