Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Wydział Zarządzania

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Aktualny profil działalności Wydziału Zarządzania został ukształtowany w wyniku kilkudziesięcioletniego prowadzenia badań naukowych i kształcenia na poziomie wyższym w zakresie organizacji i zarządzania. Szczególnym elementem w bogatej tradycji jest fakt, że pierwsze w Polsce osiągnięcia teoretyczne i praktyczne w dziedzinie organizacji i zarządzania powstały w Politechnice Warszawskiej, a także tutaj po raz pierwszy podjęte zostały systematyczne wykłady w tej dziedzinie. Tak więc polskie korzenie rozwoju nauk organizacji i zarządzania tkwią w Politechnice Warszawskiej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce

Polityka Prywatności