Gdańsk, Polska

Wydział Biologii

Grupa kierunków: biologiczne
Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego utworzony został na bazie Instytutu Biologii Wydziału BGiO UG, na mocy Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku, a rozpoczął swoją działalność jako niezależna jednostka organizacyjna 1 września 2008 roku.
Polityka Prywatności