Wydziały w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Wydział Ekonomiczny

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Wydział Ekonomiczny jest ośrodkiem o pełnych prawach akademickich, posiadającym uprawnienia do nadawania tytułu licencjata, magistra, stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz prowadzenia postępowania w przewodach profesorskich.
Polityka Prywatności