Gdańsk, Polska

Wydział Filologiczny

Grupa kierunków: językowe
To największy Wydział na Uniwersytecie Gdańskim. Pod obecną nazwą nowy Wydział Filologiczny powołano 1 stycznia 2008 r. na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 października 2007 roku. Wydział powstał z podziału Wydziału Filologiczno-Historycznego na dwie jednostki. Formalnie zaczął działać z początkiem roku akademickiego 2008/2009.
Polityka Prywatności