Gdańsk, Polska

Wydział Nauk Społecznych

Grupa kierunków: społeczne
Wydział Nauk Społecznych jako jednostka organizacyjna powstał 1 grudnia 1990 r. W jego skład wchodzą: Instytut Filozofii i Socjologii i Dziennikarstwa Instytut Pedagogiki, Instytut Psychologii, Instytut Politologii.
Polityka Prywatności