Gdańsk, Polska

Wydział Prawa i Administracji

Grupa kierunków: prawnicze
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który w 2010 r. obchodził swoje 40 lecie, oferuje wykształcenie wyższe magisterskie na dwóch kierunkach: 1) Prawo i 2) Administracja.
Polityka Prywatności