Kraków, Polska

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii jest najmłodszym wydziałem Uniwersytetu Jagiellońskiego – powstał w 2002 roku. Jego zalążkiem był istniejący od 1970 roku Instytut Biologii Molekularnej wchodzący w skład Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.
Polityka Prywatności