Kraków, Polska

Wydział Chemii

Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Początki chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim to rok 1782, kiedy to Jan Jaśkiewicz rozpoczął w nowo powstałym Collegium Physicum wykłady z chemii. Wydział Chemii w obecnej formie powstał w 1981 r. Chemia i ochrona środowiska (studia stacjonarne I i II stopnia oraz studia zaoczne) to dwa główne kierunki kształcenia na naszym Wydziale.
Polityka Prywatności