Kraków, Polska

Wydział Filologiczny

Grupa kierunków: językowe
Wydział Filologiczny w strukturze uczelni pojawił się w roku 1951, kiedy dokonano podziału - egzystującego tylko przez pięć lat - Wydziału Humanistycznego. W rzeczywistości zgromadzone tu kierunki badań funkcjonowały od dawna na Wydziale Filozoficznym i mają niekiedy tradycję sięgającą pięciu wieków wstecz, a najczęściej dwustuletnią lub stuletnią.
Polityka Prywatności