Kraków, Polska

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w obecnej formie powstał w 2003 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. W skład Wydziału wchodzą Obserwatorium Astronomiczne, Instytut Fizyki oraz trzy zakłady informatyczne.
Polityka Prywatności