Kraków, Polska

Wydział Geografii i Geologii

Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Wydział Geografii i Geologii UJ rozpoczął działalność w 2017 r. Rozwijające się w jego obrębie nauki o Ziemi mają wielowiekową tradycję na Uniwersytecie Jagiellońskim, poczynając od XVI-wiecznych opracowań geograficznych i mineralogicznych.
Polityka Prywatności