Kraków, Polska

Wydział Lekarski

Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Początek Wydziału Lekarskiego sięga dnia 12 maja 1364 r., kiedy to król Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską i powołał Studium Generale, które z początku obejmowało trzy fakultety: prawo, medycynę i filozofię. Przez wieki dzielił losy Uniwersytetu, aż do roku 1950. Z przyczyn politycznych wszystkie wydziały medyczne w Polsce oddzielono wtedy od uniwersytetów, przekształcając je w samodzielne instytucje - akademie medyczne. Pomimo osiągnięć krakowskiej Akademii Medycznej jako niezależnej instytucji, intencja powrotu do Uniwersytetu Jagiellońskiego była bardzo silna. Zamiar ten ziścił się 12 maja 1993 roku, kiedy Wydział Lekarski powrócił do Alma Mater Jagellonica.
Polityka Prywatności