Kraków, Polska

Wydział Matematyki i Informatyki

Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
Wydział Matematyki i Informatyki składa się z dwóch instytutów: Instytutu Matematyki, Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej, Zespołu Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej oraz Katedry Teorii Optymalizacji i Sterowania. Wydział jako całość posiada pierwszą kategorię Komitetu Badań Naukowych. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w obydwu dyscyplinach: matematyki i informatyki. Uprawnienia te zostały nadane przez Centralną Komisję do Spraw Tytułów Naukowych i Stopni Naukowych.
Polityka Prywatności