Kraków, Polska

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Grupa kierunków: społeczne
Wydział został utworzony decyzją Senatu UJ w grudniu 2000 roku, a pełną samodzielną działalność rozpoczął w następnym roku akademickim, czyli od 1 października 2001 roku. W skład struktury Wydziału weszły Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, będący dotąd jednostką Wydziału Prawa i Administracji, oraz Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych, powstały z dotychczasowego Instytutu Polonijnego, będącego jednostką pozawydziałową. Nową jednostką był natomiast Instytut Studiów Regionalnych, pomyślany jako instytut grupujący badaczy zajmujących się poszczególnymi częściami świata: Ameryką Północną i Europą, Ameryką Łacińską i Rosją, Bliskim i Dalekim Wschodem. W ramach Wydziału działała też do 2005 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej.
Polityka Prywatności