Wydziały w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Grupa kierunków: humanistyczne
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISHIS) to jedna z najciekawszych propozycji Uniwersytetu Wrocławskiego.Każdy student wybiera tutora i opracowuje indywidualny tok studiów, wybierając zajęcia z oferty Wydziału Filologicznego, Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Nauk Społecznych oraz Prawa, Administracji i Ekonomii. Dzięki temu studiować można np. dowolną filologię, ale również zagadnienia z zakresu psychologii, historii, prawa czy filozofii. Owe bogactwo doświadczeń i wiedzy okazuje się przydatne np. wobec konieczności efektywnego zaistnienia na rynku pracy.Kolegia MISHIS i MISHUS w całym kraju stanowią środowiska żywe intelektualnie. Studenci uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, wyjeżdżają na uczelnie krajowe w ramach programu MOST oraz zagraniczne w ramach LLP-Erasmus. Wielu studentów otrzymuje stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Polityka Prywatności