Wydziały w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Studium Ochrony Środowiska jest jednostką uprawnioną do zarządzania międzywydziałowym kierunkiem studiów ochrony środowiska, który jest prowadzony przez Wydział Nauk Biologicznych oraz Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Kształcenie studentów ochrony środowiska odbywa się wg ogólnych standardów kształcenia w zakresie treści podstawowych – matematyki, fizyki, biologii, mikrobiologii, chemii i biochemii oraz treści kierunkowych – ekologii i ochrony przyrody, geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, prawa i ekonomii w ochronie środowiska, instrumentów i technologii ochrony środowiska, zagrożeń cywilizacyjnych i zrównoważonego rozwoju, inżynierii procesowej, technik odnowy środowiska, technologii bioenergetycznych, ekotoksykologii, planowania przestrzennego oraz polityki ochrony środowiska.
Polityka Prywatności