Wydziały w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Wydział Nawigacyjny

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY
al. Jana Pawła II 3
81 - 345 Gdynia

Dziekanat Studiów Stacjonarnych:

tel.: (+48 58) 690 11 44
fax: (+48 58) 690 11 01
e-mail: wndt@am.gdynia.pl

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych:
tel.: (+48 58) 690 11 05
fax: (+48 58) 690 11 01
e-mail: magasz@klif.am.gdynia.pl

www.wn.am.gdynia.pl
www.facebook.com/Wydzial.Nawigacyjny
Polityka Prywatności