państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Gdynia, Polska

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA

ul. Morska 81 - 87

81 - 225 Gdynia

Dziekanat ds. Studiów Stacjonarnych:

tel.: +48 58 690 12 15
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Stacjonarnych:
tel.:+48 58 58 690 16 22 lub +48 58 690 16 32 (tylko w godz. pracy Komisji)
e-mail: rswpit@am.gdynia.pl

Dziekanat ds. Studiów Niestacjonarnych:
tel.: 690 16 19, +48 58 690 15 34, +48 58 690 16 06
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Niestacjonarnych:
tel.: +48 58 690 13 00 (tylko w godz. pracy Komisji)
e-mail: rnwpit@am.gdynia.pl

Studia doktoranckie:

tel.: +48 58 6901 394
e-mail: e.simonyan@wpit.am.gdynia.pl

www.wpit.am.gdynia.pl

www.facebook.com/WPiT.Akademia

. Morska.Gdynia

Polityka Prywatności