Szczecin, Polska

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne

Dziekanat Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu

ul. H. Pobożnego 11

70-507 Szczecin

studia stacjonarne, tel. 91 48 09 663, 91 48 09 686, 91 48 09 631
e-mail: dtd@am.szczecin.pl

studia niestacjonarne, tel. 91 48 09 630,

e-mail: dtz@am.szczecin.pl
Polityka Prywatności