Szczecin, Polska

Wydział Nawigacyjny

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

tel. 48 91 48 09 515, 91 48 09 355

studia stacjonarne, tel. 91 48 09 354, 91 48 09 510, 91 48 09 461
e-mail: dn@am.szczecin.pl

studia niestacjonarne, tel. 91 48 09 358, 91 48 09 578
e-mail: dnz@am.szczecin.pl

Polityka Prywatności