Wydziały w Europie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa

Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo

strona www kolegium:

http://www.wspia.eu/uczelnia/kolegia-dydaktyczne/kolegium-prawa-i-bezpieczenstwa

Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, jako jedyne na Podkarpaciu, oferuje Ci studia I i II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Studia te pozwolą Ci połączyć wiedzę teoretyczną ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. Do dyspozycji naszych studentów przeznaczyliśmy budynek „Collegium Securitatis”. Jego wyposażenie obejmuje m.in.: profesjonalne pracownie kryminalistyczne, strzelnicę elektroniczną, pełnowymiarową halę sportową, dwie sale do uprawiania sportów walki, siłownię oraz laboratoria komputerowe. Zajęcia prowadzone są również w drugiej hali sportowej z profesjonalnym torem przeszkód (przygotowanym analogicznie do egzaminów sprawnościowych do służb mundurowych). W trakcie studiów będziesz odbywać praktyki i staże zawodowe w służbach mundurowych, instytucjach publicznych i podmiotach gospodarczych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Po ukończeniu studiów będziesz miał szansę podjąć pracę m.in.: w Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, BOR, ABW, CBA, urzędach administracji rządowej i samorządowej, w sektorze bezpieczeństwa w firmach komercyjnych. W ramach programu kształcenia zostaniesz wszechstronnie przygotowany m.in. do identyfikowania i analizowania różnorodnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, zabezpieczania śladów kryminalistycznych na miejscu przestępstwa, przygotowywania planów na wypadek sytuacji kryzysowej. Poznasz tajniki pracy policjanta, funkcjonariusza Służby Więziennej oraz innych podmiotów zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa oferuje również studia jednolite magisterskie na kierunku „prawo. Priorytetem realizacji kształcenia jest zapewnienie Ci przede wszystkim praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem prawa, przy jednoczesnym bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym. Zostaniesz przygotowany do zdania egzaminu aplikacyjnego i podjęcia aplikacji prawniczej, m.in.: prokuratorskiej, sędziowskiej, adwokackiej, radcowskiej i notarialnej (profil aplikacyjny). Służą temu między innymi zajęcia prowadzone w formie warsztatów i pracowni praktycznych, a także zajęcia w Klinice Prawa. W ramach kształcenia aplikacyjnego będziesz miał możliwość udziału w bezpłatnych seminariach i kursach przygotowujących do egzaminów wstępnych na poszczególne aplikacje. Wybierając inny model kariery prawniczej będziesz również przygotowany do ubiegania się o zatrudnienie w Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służbie Więziennej oraz innych służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz organach administracji publicznej, a także świadczenia pomocy prawnej podmiotom gospodarczym. W tym celu stworzyliśmy możliwość indywidualnego studiowania specjalności, co umożliwia dobór przedmiotów specjalizujących z uwzględnieniem zainteresowań i pod kątem wybranego modelu kariery zawodowej. Plan i program studiów został tak skonstruowany, aby uwzględnić Twoje indywidualne potrzeby kształcenia i rozwoju zawodowego, umożliwiając zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności, stosownie do własnych zainteresowań i aspiracji.

W trakcie studiów możesz brać udział w pracy Kliniki Prawa, która jest jedną z największych w Polsce, zyskując wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Zostaniesz przygotowany do rozwiązywania konkretnych problemów prawnych pod kierunkiem doświadczonych praktyków, jak również zdobędziesz doświadczenie cenione przez pracodawców. Będziesz miał też możliwość wzięcia udziału w symulowanych rozprawach sądowych, dzięki czemu poznasz praktyczne zasady udziału w procesie karnym i przygotujesz się do udziału w rozprawach sądowych w ramach praktyk zawodowych. Otrzymasz również możliwość zdobycia doświadczenia w nowo utworzonym Centrum Mediacji i Arbitrażu, które przygotuje Cię do wykonywania zawodu mediatora lub świadczenia doradztwa prawnego w zakresie przedsądowego rozwiązywania sporów.

Polityka Prywatności