Kraków, Polska

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych

Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Strona www uczelni: apeiron.edu.pl
W ramach Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych działają dwie katedry: Katedra Administracji i Zarządzania oraz Katedra Filozofii i Teorii Bezpieczeństwa.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności