Białystok, Polska

Wydział Nauk Ekonomicznych

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.wsfiz.edu.pl
Wydział Nauk Ekonomicznych powstał w 2012 roku z połączenia dwóch najstarszych wydziałów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania: Wydziału Zarządzania i Marketingu (1997 rok) oraz Wydziału Finansów i Informatyki (1998 rok).

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności