Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wydziały w Europie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Wydział Techniczny

Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.kpsw.edu.pl/

Zapotrzebowanie na dobrze wykształconą kadrę inżynierską było i jest w Polsce ogromne. Wciąż brakuje specjalistów zarówno w dziedzinie budownictwa, drogownictwa, planowania przestrzennego, wyceny gruntów i nieruchomości oraz zarządzania nimi. Te przesłanki skłoniły władze uczelni do uruchomienia Wydziału kształcącego inżynierów w deficytowych dla gospodarki dziedzinach.

We wrześniu 2007 roku KPSW otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Geodezja i kartografia. W okresie poprzedzającym rok akademicki 2007/2008 rozpoczęto nabór studentów. Mimo krótkiego okresu jaki pozostał do rozpoczęcia zajęć, na kierunek ten zgłosiło się wielu kandydatów, co świadczyło o ogromnym zapotrzebowaniu na tego typu studia. Pierwszym dziekanem Wydziału Technicznego został jego organizator merytoryczny, prof. dr hab. inż. Edward Kujawski, prof. zw. KPSW.

Z początkiem 2009 roku władze uczelni rozpoczęły starania o uruchomienie studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo. Pozytywna decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadeszła w czerwcu. Pierwsi studenci tego kierunku rozpoczęli zajęcia w roku akademickim 2009/2010. Wszyscy, którzy wówczas podjęli naukę, 3,5-letni cykl studiów realizują bezpłatnie. Stało się to możliwe dzięki wygraniu ministerialnego konkursu i otrzymaniu unijnego wsparcia na projekt: "KPSW nośnikiem kształcenia dla zdiagnozowanych potrzeb gospodarczych regionu i kraju". Wraz z rozwojem Wydziału zmieniły się też jego władze. Dziekanem został dr hab. inż. Andrzej Małasiewicz, prof. nadzw. KPSW, a prodziekanem dr. inż. Piotr Wilkoszewski. Prof. dr hab. inż. Edward Kujawski został kierownikiem kierunku Geodezja i kartografia. Od roku akademickiego 2011/2012 funkcję tę pełni dr inż. Artur Plichta.

Rok 2011 przyniósł dalszy rozwój Wydziału Technicznego. Jednostka ta otrzymała uprawnienia do kształcenia na dwóch kolejnych kierunkach inżynierskich: Informatyce oraz Inżynierii bezpieczeństwa. Powołano także drugiego prodziekana WT. Funkcję tę pełniła dr Aleksandra Mreła.

Od roku akademickiego 2012/2013 funkcję dziekana pełni dr. inż. Piotr Wilkoszewski, a prodziekana dr Jan Owedyk. Kierownikiem kierunku Geodezja i kartografia jest dr inż. Artur Plichta.


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w kujawsko-pomorskim
przeglad_uczelni_boks_220.gif

Studia w sąsiednim województwie
WSAiB_baner_220x300px.gif

Nauka języka
profi_Lingua_test_220.jpg
Polityka Prywatności