Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier działa na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Uczelni, przygotowuje ich do wejścia na coraz bardziej wymagający rynek pracy, a także pomaga im w poszukiwaniach ciekawych praktyk i staży. Biuro Karier przy WSSSE w Gdańsku pomaga społeczności akademickiej w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości uczelnianej oraz zawodowej zarówno w środowisku lokalnym, jak i poza nim.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
Polityka Prywatności