Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Biuro Karier

Celem działania Uczelnianego Biura Karier jest pomoc studentom i absolwentom w wejściu na współczesny rynek pracy, co w konsekwencji ma doprowadzić do zdobycia pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i aspiracjom.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polityka Prywatności