Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Biuro Karier

Misją Biura Karier jest udzielanie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy studentom i absolwentom w płynnym przejściu od okresu studiów do etapu poszukiwania i znalezienia pracy.
Polityka Prywatności