Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Biuro KarierAkademickie Biuro Karier WSZOP
istnieje od 2004 roku. Chcemy być pierwszym i najważniejszym dla naszych studentów źródłem wiedzy o rynku pracy.

Organizujemy dla Was szkolenia dotyczące aktywnego poszukiwania pracy czy przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV, List motywacyjny) oraz warsztaty rozwijające umiejętności interpersonalne (efektywna autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, asertywność, komunikacja i podstawy negocjacji).

Udzielamy porad z zakresu prawa pracy, a także indywidualnych konsultacji wspomagających wybór kariery zawodowej lub dalszej ścieżki kształcenia.

Akademickie Biuro Karier WSZOP pośredniczy w zdobyciu wymarzonej pracy. W serwisie ofert pracy opublikowano w ubiegłym roku 147 ogłoszeń o pracy skierowanych zarówno do studentów dziennych, jak i zaocznych. Osoby zainteresowane bezpośrednim kontaktem z pracodawcami mogą wziąć udział w Targach Pracy, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń WSZOP.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Polityka Prywatności