Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Biuro Karier

Na uczelni funkcjonuje Biuro karier, które służy pomocą studentom i absolwentom w poszukiwaniu ofert pracy, praktyk i staży zawodowych. Oprócz bieżącej działalności informacyjnej Biuro Karier organizuje raz w roku Uczelniane Prezentacje Pracodawców - Targi Pracy oraz prowadzi warsztaty dla studentów naszej uczelni, których celem jest przygotowanie studentów do poszukiwania pracy.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Polityka Prywatności