Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Biuro Karier

Celem utworzenia Biura Karier w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia było udzielanie Studentom i Absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się po nim tak, aby w jak najkrótszym czasie znaleźli odpowiednie zatrudnienie. Biuro Karier służy Studentom i Absolwentom w wyborze drogi rozwoju zawodowego, prowadzi poradnictwo zawodowe, gromadzi informacje o pracodawcach i aktualnej sytuacji na rynku pracy, ułatwia i pomaga w znalezieniu atrakcyjnej i interesującej pracy, zachęca i przygotowuje do uruchamiania własnej działalności gospodarczej.
Polityka Prywatności