Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Biuro karier i współpracy zagranicznej

Biuro Karier pomaga w planowaniu ścieżki zawodowej poprzez prowadzenie warsztatów i szkoleń, jak i również konsultacji indywidualnych przygotowujących do rozmów rekrutacyjnych. Prowadzimy również badanie losów zawodowych absolwentów w celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
boks_220.gif
Polityka Prywatności