Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Biuro Karier

Misją Biura Karier WSE jest udzielanie studentom i absolwentom pomocy w odnalezieniu się na rynku pracy oraz w sprawnym i efektywnym na nim działaniu.

Do podstawowych zadań Biura Karier należy prowadzenie różnorodnych form poszukiwania praktyk dla studentów oraz pracy dla absolwentów, zgodnie z ich zainteresowaniami zawodowymi.

Biuro Karier pomaga również studentom i absolwentom w planowaniu ścieżki kariery zawodowej poprzez zapewnienie udziału w interesujących szkoleniach i warsztatach, między innymi:

  • sposoby aktywnego poszukiwania pracy,
  • planowanie kariery zawodowej,
  • umiejętności autoprezentacji,
  • zapoznanie się z technikami rekrutacyjnymi,
  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny),
  • zachowywanie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą,
  • techniki radzenia sobie ze stresem.
Polityka Prywatności