Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Biuro Karier

Biuro zapewnia dostęp do informacji o rynku pracy i jego aktualnych wymaganiach, a także procedurach rekrutacyjnych pracodawców w regionie, prowadzi zapisy do bazy danych studentów poszukujących pracy i gotowych do podjęcia stażu czy praktyki. Gromadzi informacje o kursach, które mogą zwiększyć wartość przyszłego pracownika na rynku: językowych, zawodowych, studiach podyplomowych, stypendiach itp. Korzystamy z doświadczeń i uczymy się od funkcjonujących od wielu lat krakowskich biur karier. W przyszłości chcemy rozpowszechniać informacje na temat perspektyw rozwoju zawodowego oraz wszelkich informacji pomocnych dla studentów i absolwentów via Internet.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Polityka Prywatności