Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Uczelnia Jana Wyżykowskiego - Wydział Zamiejscowy w Lubinie

Strefa Zawodowa

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy oraz sygnałom jakie Uczelnia otrzymywała zarówno z zewnątrz, jak również od samych studentów, specjalnie dla nich stworzyła tzw. Strefę Zawodową UZZM. Informacje zawarte w Strefie skierowana są do STUDENTÓW i ABSOLWENTÓW UZZM oraz PRACODAWCÓW Regionu.

Priorytetami jakimi UZZM stawia sobie w ramach Strefy Zawodowej jest przede wszystkim pomoc:

  • studentom i absolwentom, którzy szukają pracy, praktyki i stażu oraz chcącym uzyskać poradę zawodową i informację o rynku pracy,
  • pracodawcom poszukującym najodpowiedniejszych kandydatów na praktyki i wolne miejsca pracy.

W zakładce Strefa Zawodowa UZZM można także znaleźć wiele informacji - począwszy od ofert praktyk, staży i ofert pracy, przez rozmowy z Pracodawcami z naszego Regionu, po informacje dotyczące spotkań z Doradcą Zawodowym i przydatne linki. Ponadto został stworzony specjalny poradnik, w którym zamieszczane są newsy dotyczące rozwoju osobistego, kariery zawodowej i biznesu. Poradnik tworzony jest przez pracowników Uczelni przy wsparciu Doradcy Zawodowego UZZM. Absolwenci lubińskiej Uczelni również znajdą tam ważne dla nich informacje, a także będę mieli możliwość wstąpienia do Klubu Absolwenta oraz podzielenia się z nami informacjami dotyczących ich losów zawodowych po zakończeniu UZZM.


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
Polityka Prywatności