Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Akademickie Biuro Karier

Biuro Karier WSPA jest instytucją rynku pracy, działającą jako zarejestrowana w rejestrze Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Agencja Zatrudnienia.

Zapraszamy Kandydatów na studentów WSPA, Studentów oraz Absolwentów na bezpłatne, indywidualne doradztwo zawodowe!

Polityka Prywatności