Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Akademickie Biuro Karier

Strona www:
abk.san.edu.pl
Studenci SAN mają możliwość korzystania z ogólnodostępnego Uczelnianego Biura Karier Studenckich. BKS powstało jako wspólna inicjatywa władz Uczelni i Samorządu Studenckiego, u której podstaw leżała troska o przyszłe losy absolwentów i studentów SAN. W 2004 oraz 2006 roku Biuro Karier Studenckich otrzymało Medal Europejski za realizację programu staży, stypendiów i promocji absolwentów. W Biurze Karier Studenckich od 2005 roku prowadzona jest Agencja Zatrudnienia wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 1873.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności