Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Biuro Karier

Biuro Karier Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi jest nowoczesną placówką diagnostyczno-doradczą, która powstała z myślą o studentach i absolwentach AHE.

Jesteśmy certyfikowaną Agencją zatrudnienia (nr 8238). Naszą misją jest pomoc studentom i absolwentom w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy.

NASZE DZIAŁANIA TO:

• Pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia
Pomoc w organizacji praktyk/staży
• Pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych na zasadzie konsultacji e-mailowych i stacjonarnych
• Doradztwo zawodowe dla studentów i absolwentów (planowanie ścieżki kariery, poznanie swoich predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron)

• Udzielanie informacji studentom i absolwentom odnośnie wymagań stawianych przez pracodawców kandydatom do pracy,
• Udostępnianie i rozpowszechnianie ofert pracy/praktyk/staży studentom i absolwentom,
• Promocja najlepszych studentów i absolwentów wśród pracodawców (tworzenie listów polecających )
• Pomoc studentom i absolwentom w tworzeniu osobistego PORTFOLIO KARIERY
Nawiązywanie ścisłego kontaktu z pracodawcami
• Tworzenie i prowadzenie warsztatów dla studentów i absolwentów z zagadnień dotyczących rynku pracy (CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna)
• Współorganizowanie imprez cyklicznych dla studentów i absolwentów - Bal absolwentów, Targi Pracy, spotkania z pracodawcami,
• Udział i koordynacja merytoryczna w projektach edukacyjnych,
• Udział i koordynacja merytoryczna w szkoleniach organizowanych przez AHE i IPT oraz oddziały zamiejscowe,
• Monitoring kariery zawodowej studentów i absolwentów AHE
• Współpraca z innymi jednostkami edukacyjnymi na Uczelni oraz na zewnątrz (Urzędy Pracy, Ośrodki Aktywizacji Zawodowej, CIiPKZ)

Polityka Prywatności